!!! LOOVEER HUISSEN KRIJGT EEN NIEUWE EXPLOITANT !!! (zie nieuwspagina)

Op deze pagina kunt u een kijkje nemen in de geschiedenis van het Looveer.

 
Erfpacht veerdienst
Zo'n 150 jaar geleden, om precies te zijn op 10 mei 1867,  behaagde het de toenmalige heerser, Zijne Koninklijke Majesteit van Pruissen, om aan Wilhelmus Holtus de altijddurende erfpacht toe te kennen voor het onderhouden van een veerverbinding tussen “Huisschen” en “Loh”.
 
Veerhuis
Hieraan was wel de voorwaarde verbonden dat de erfpachter, op eigen kosten, een veerhuis moest oprichten aan de Huisschense kant van de Rijn van minstens vier gebindten groot, dat ook een gezin moest huisvesten.
 
Bij dat veerhuis moest de erfpachter tevens een magazijn van steenkolen en turf oprichten om de stad Huisschen en omliggende streek daarmee te kunnen voorzien.
 
Blijkens de erfpachtovereenkomst (waarvan hieronder de eerste pagina) bestond er vóór 1867 ook al een veerverbinding, maar daarvan is geen schriftelijk bewijs voorhanden.
 
Dit was het begin van een lange traditie, resulterende in de huidige veerdienst Looveer, geëxploiteerd door Looveer Huissen B.V.
 
 
Familie Martens
In 1948 richtte Willem Martens senior, die de veerdienst reeds ver vóór het begin van de tweede wereldoorlog in 1940 exploiteerde, de commanditaire vennootschap "Veer Sint Christoffel” op.
De heer Willem Martens senior overleed in 1951, waarna zijn echtgenote Elisabeth Martens-Scheerder de exploitatie van de veerdienst voortzette, samen met haar zonen Johannes Martens en Willem Martens junior. Deze laatstgenoemde werd beherend vennoot van de veerdienst en nam in 1955 de veerdienst in zijn geheel van zijn moeder en broer over.
 

 
 
 
Op 13 november 1972 richtte Willem Martens junior samen met zijn echtgenote Bertha Rijsemus de besloten vennootschap “Watertransportbedrijf Looveer B.V.” op.
 
In het jaar 1982 kwam de veerdienst in handen van de dochter van Willem Martens junior, mevrouw Riet Martens.
 
Familie Schraven
Op 15 april 2001 werd de veerdienst met de veerpont Pierre en bijbehorend woonhuis door de toenmalige exploitante, Riet Martens, overgedragen aan haar neef, de heer Wim Schraven, die de besloten vennootschap "Looveer Huissen B.V." oprichtte.
 
 
Om veiliger en efficiënter te kunnen varen werd in 2003 de oude veerpont Pierre vervangen door de Christoffel I.
 
 
Deze veerpont was al veel stabieler en ruimer dan de Pierre, maar toch werd in 2006 besloten om de Christoffel I te vervangen door de huidige Christoffel II.
 
 
De Christoffel II beschikt over een buitendeks stuurhuis, waardoor het rijdek een stuk breder werd, wat het laden van de over te zetten voertuigen een stuk makkelijker maakt.
Voorts is het stuurhuis van de Christoffel II aanzienlijk lager dan die van de Christoffel I, wat voor de veerschippers een behoorlijke verlichting geeft vanwege het feit dat zij niet meer zoveel treden hoeven te beklimmen om van en naar het stuurhuis te komen.
 
In het jaar 2006 werden de aandelen van "Looveer Huissen B.V." door de heer Wim Schraven overgedragen aan zijn zoon Guus Schraven, de huidige eigenaar van de onderneming.
 

 

Onderstaand een artikel van landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen over de geschiedenis van het Looveer:

 
 
Historische tarieven
Via de heer G. Coenen van de Historische Kring Huessen ontvingen we onderstaande tarieven uit het jaar 1849:

 

In februari 1980 werden de vaartijden niet middels een website bekendgemaakt.

Men moest even naar de veerstoep om onderstaand bord te bestuderen!

(Waarschijnlijk een tijdelijk vaarrooster in verband met de hoge waterstand.)